preloader

Regulamin1

Regulamin dotyczący zamówienia Zabudowy wyprawowej / Usługi / Produktu w Rafi Garage OFF Road

 

 1. Termin realizacji jest ustalany w oparciu o bieżące zaplanowane zadatkowane / opłacone zamówienia. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o możliwym najszybszym terminie realizacji. W oparciu o podany zakres prac Rafi Garage OFF Road podaje przewidywany czas zakończenia zlecenia.
  1. Dla realizacji wykonywanych w warsztacie datą rozpoczęcia zlecenia jest data podstawienia samochodu. Podana przez Rafi Garage OFF Road data zakończenia to data odbioru samochodu z warsztatu mieszczącego się na ulicy Doktora Judyma 18 w Szczecinie
  2. Zabudowy wysyłkowe – data rozpoczęcia oznacza termin rozpoczęcia prac. Data zakończenia – gotowy boks do wysłania za pośrednictwem firmy transportowej.
    
 2. Czas realizacji uwzględnia wszystkie ustalone zakresy pracy, które obejmuje wycena. Każde rozszerzenie zakresu prac nie ujętych w wycenie powoduje wydłużenie terminu realizacji.
  1. W przypadku kiedy zostaje zmieniony zakres prac przez klienta Rafi Garage OFF Road podejmuje decyzję dotyczącą dodatkowego zakresu prac. Zanim przystąpi do realizacji klient otrzymuje decyzję związaną z dodatkowym zakresem o które klient wnioskował. Jeśli zakres prac dodatkowych znacznie wykracza poza założony pierwotnie czas realizacji  podczas składanie zamówienia istnieje możliwość odmowy wykonania dodatkowo zleconych zadań. W tej sytuacji realizujemy zakres, który obejmuje pierwotna wycena. Pozostałe prace zostają zrealizowane w innym wyznaczonym terminie.
  2. W sytuacjach, gdy dostępność części jest ograniczona, bądź Rafi Garage oczekuje na element / część przesłane od innego producenta, których to wysyłka jest opóźniona, a termin dostawy elementów / części przekłada się na terminowość realizacji klient jest informowany o zaistniałej sytuacji oraz wydłużonym czasie realizacji. Po otrzymaniu części, Rafi Garage OFF Road przystępuję do kontynuacji zlecenia i podaje nowy termin dokończenia realizacji.
    
 3. Realizacja / Zabudowa / Usługa jest zadatkowana 50% wartości wyceny. Wpłata zadatku daje kupującemu:
  1. Gwarancję niezmienności ceny na zamówiony produkt/y bądź Usługę
  2. Niezmienność ustalonego zakres usługi
  3. Rezerwację terminu w planie produkcyjnym
    
 4. Zmiana terminu realizacji może zostać skorygowana, gdy klient poprosi o taką zmianę lub nie podstawi samochodu w umówiony terminie. Termin może zostać zmieniony 3 razy (w ciągu 365 dni od pierwszej ustalonej daty realizacji / zabudowy / usługi). Podczas zmiany terminu Rafi Garage OFF Road podaje klientowi nowy termin z uwzględnieniem zaplanowanych realizacji mając na uwadze ustalony zakres prac i czas realizacji, której termin ulegnie zmianie. W przypadku zmiany terminu po raz 4 przez klienta Rafi Garage OFF Road ma prawo odmówić wykonania realizacji. Zadatek w takim wypadku pozostaje bezzwrotny.
   
 5. W przypadku rezygnacji z realizacji / usługi zamawiający zgłasza sytuację wysyłając maila na rafigarageoffroad@op.pl Możliwość zwrotu zadatku oraz jego wysokości jest ustalana indywidualnie. Nie podlega zwrotowi kwota, która w ramach zadatku została przeznaczona na zakup sprzętów, które zlecił zamawiający. W takim przypadku na koszt rezygnującego zamówiony sprzęt zostaje przesłany na wskazany przez niego adres. W sytuacji, gdy rezygnacja z zamówienia zostaje zgłoszona na 30 dni przed umówiony terminem realizacji zadatek przepada. O dacie/czasie zgłoszenia rezygnacji decyduje data i czas wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę mailową Rafi Garage.
   
 6. Zabudowy, które są zamawiane jako wysyłkowe są przesyłane do klienta przez firmę transportową. Po zakończeniu prac Rafi Garage OFF Road kontaktuje się z wybraną przez siebie firmą transportową i podaje klientowi termin odbioru zabudowy z obecnej lokalizacji oraz zdeklarowany przez przewoźnika czasie dostawy. Zabudowa jest zapakowana i zabezpieczona na czas transportu przez Rafi Garage OFF Road. Rafi Garage OFF Road nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie od momentu przekazania przesyłki firmie transportowej.
  1. Istnieje możliwość zorganizowania wysyłki zabudowy wyprawowej przez klienta. Zapakowana przesyłka zostaje wydana w godzinach pracy warsztatu o których mowa w pkt.10
   .
 7. Koszt wysyłki zabudowy pokrywa kupujący. Wysokość ceny transportu jest zależna od miejsca docelowego. Całkowity koszt transportu jest  wyliczany przez firmę transportową.
   
 8. Każda Realizacja / Zabudowa / Usługa jest publikowana przez Rafi Garage OFF Road w mediach społecznościowych takich jak m.in.: firmowa strona internetowa (rafigarageoffroad.pl) na profilu firmowy Facebook oraz koncie Istagram.
  Zastrzegamy sobie prawo do publikacji zdjęć oraz materiałów filmowych dotyczących zrealizowanego zamówienia.
   
 9. Reklamacja produktów, które zostały zakupione na potrzeby realizacji (nie będące częścią oferowanego przez nas produktu jakim jest zabudowa wyprawowa, bądź naszej usługi) odbywają się przez Rafi Garage OFF Road. Reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres rafigarageoffroad@op.pl uwzględniając opis wady i szacowany czas wystąpienia wady. Produkty uzupełniające posiadają taki sam czas / zakres gwarancji jaki podaje producent. W przypadku produktów, które posiadają QR kody do dostępów do aplikacji opakowania są przekazywane przy zdawaniu zabudowy / usługi. Rafi Garage Off Road nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie ich bądź zniszczenie przez klienta.
  1. Reklamacje dotyczące produktów Rafi Garage Off Road związane z zabudowami wyprawowymi / usługami / produktami są zgłaszane mailowo przez klienta. Naprawy są realizowane z uwzględnieniem czasu na rozpatrzenie reklamacji. Jeśli w ocenie zgłoszonej wady przez Rafi Garage OFF Road zachodzi konieczność podstawienia samochodu, klient otrzymuje wyznaczony termin podstawienia samochodu w warsztacie (Ul. Judyma 18, Szczecin).
  2. Rafi Garage OFF Road ma 2 tygodnie czasu na rozpatrzenie reklamacji od daty wpłynięcia maila na firmową skrzynkę odbiorczą.
    
 10. Warsztat Rafi Garage Off Road jest czynny w dni powszednie tj. poniedziałek – piątek w godzinach 11-18, w soboty w godzinach 12-14. Niedziela oraz w dni ustawowo wolne jesteśmy nieczynni. Oznacza to że odbiór Realizacji / Usług / Zabudowy wyprawowej odbywa się w godzinach pracy warsztatu. Planując odbiór Zabudowy wyprawowej / Usługi / Realizacji należy zaplanować ją w godzinach pracy warsztatu. Za każdą godzinę nie obejmującą godzin pracy warsztatu pobierana jest opłata wysokości 150zł, która jest doliczana do zabudowy / usługi / realizacji. Liczona jest każda rozpoczęta godzina.
   
 11. Rafi Garage Off Road zastrzega sobie możliwość zmiany koloru szuflad w zależności od dostępności materiału użytego do produkcji.
   
 12. W przypadku projektów (samochodów), które są wykonywane kompleksowo w naszym warsztacie właściciel pojazdu jest zobligowany do odbioru pojazdu w terminie najpóźniej do dwóch tygodni od umówionej daty odbioru. Po wspomnianym czasie pojazd zostaje przestawiony z warsztatu na monitorowany parking przed warsztatem Rafi Garage Off Road mieszczącym się na ul. Doktora Judyma 18 w Szczecinie.
   
 13. Projekty indywidualne zabudów stworzone przez klienta.
  1. Rafi Garage OFF Road wykonuje zabudowy zgodnie z rysunkiem zlecającego. W sytuacjach, gdy w projekcie przesłanym przez klienta występują błędy lub elementy, które w naszej ocenie nie są możliwe do wykonania, utrudnią użytkowanie bądź będą miały wpływ na bezpieczne użytkowanie Rafi Garage Off Road zastrzega sobie prawo odmowy realizacji wybranego elementu / zabudowy / zamówienia
  2. Projekty indywidualne wykonywane przez nas są udostępniane po wpłacie zadatku. W przypadku rezygnacji z zadatku, który wynosi 50% wartości zmówienia, wpłata nie podlega zwrotowi. Projekt obejmuje rysunek złożeniowy zabudowy, który ukazuje wymiary zewnętrzne i rozmieszczenie szuflad bez uwzględnienia procesu technologicznego.
    
 14. Rafi Garage Off Road nie wysyła zdjęć zabudów wyprawowych / boczków tapicerowanych, które są w trakcie produkcji. Proces produkcji jest częścią wypracowanego przez nas "know how". Klient otrzymuje jedynie zdjęcia z ukończonej realizacji.
   
 15. Kolor obicia zabudowy zgodnie ze specyfikacją producenta może różnić się odcieniem na różnych elementach.
   
 16. Zabudowa wyprawowa  Rafi Garage Off Road jest realizacją, która jest personalizowana zgodnie z oczekiwaniami i pod wytyczne klienta. Nie podlega ona zwrotowi jeśli w dniu odbioru klient nie wniósł uwag do zaprezentowanej wykonanej przez nas usługi związanej z wykonaniem zabudowy wyprawowej.
   
 17. W przypadku podstawionych pojazdów, których wnętrze pojazdu jest brudne bądź stopień zabrudzenia m.in podwozia spowalnia bądź ma wpływ na terminowe wykonanie pracy doliczana jest dodatkowa opłata związana z oczyszczeniem pojazdu.
   
 18. W przypadku rzeczy pozostawionych przez klientów na warsztacie są one przechowywane przez Rafi Garage Off Road przez okres 2 tygodni od daty obioru pojazdu. Właściciele są zobowiązani do obioru rzeczy we własnym zakresie. Zlecenie wysyłki rzeczy klienta odbywa się na jego koszt. W przypadku braku zgłoszenia się po pozostawione przedmioty po okresie 2 tygodni zostają one zutylizowane.
   
 19. Rozliczenie końcowe:
  1. Realizacja wykonywana na warsztacie - rozliczenie końcowe następuje najpóźniej w dniu przekazania pojazdu. Brak uregulowania rozliczenia, skutkuje zmianą terminu odbioru pojazdu
  2. Zabudowy wysyłkowe - rozliczenie końcowe następuje najpóźniej dzień przed wysyłką. Brak uregulowania rozliczenia skutkuje przesunięciem terminu wysyłki
    
 20. Wpłata zadatku na zabudowę wyprawową / usługę wiąże się z akceptacją wszystkich punktów Regulaminu Rafi Garage OFF Road.